Vår vision

Vision
Djurskyddet Sveriges vision med värdegrundsmaterialet REDE är att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot natur, människor och djur.

Syften
Det finns tre huvudsakliga syften med REDEs övningar:
• barnen stimulerar och utvecklar sin förmåga och medkänsla för både djur och människor
• barnen får möjlighet att utveckla ett reflekterande synsätt runt viktiga livsfrågor
• barnen får tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt

Huvudförfattare och konceptutvecklare
De flesta övningarna är framtagna av etolog Kerstin Malm och pedagog Dag Einarsson, i samarbete med representanter från REDE/Djurskyddet Sverige. Övningarna bygger på forskning kring empatisk utveckling samt relationen mellan människa och djur.

Utöver materialets vetenskapliga grund har REDE undersökts av forskare och studenter från Mälardalens högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Resultaten har visat att REDE har god effekt. Utvärderingarna hittar du i vårt kunskapsrum.

Senast uppdaterad: 11 december, 2019

“Jag har arbetat med REDE under två terminer nu, och kommer även att fortsätta! Hur bra och lärorikt som helst!”

Elin, förskollärare
Almersta Villan Halstavik