Anpassat till läroplanen

Under varje övning står det i vilken del av läroplanen som övningen är anpassad till.

Oavsett om du arbetar i förskolan eller skolan så är det enkelt att göra REDE till en naturlig del i undervisningens dagliga arbete. Övningarna kan på så sätt hjälpa dig som pedagog att ta upp utvecklande frågor och diskussioner, samt stimulera barnen till en fortsatt tankeprocess och förbättrad förmåga till medkänsla.

Detta sker bland annat genom att övningarna låter barn använda en stor del av sin förmåga, men utifrån sina egna individuella förutsättningar. Barnen tränar också sin kommunikation, både genom verbalt språk och kroppsspråk. Utöver detta tränas de även i att ta ansvar, både för sig själva och för den gemensamma välfärden kring människor, djur och natur.

De principer REDE-materialet främst utgår ifrån är att förankra de grundläggande värden vårt samhälle vilar på, främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, fostra individer till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande samt se till den enskildes välbefinnande och utveckling.

Ladda ner materialet kostnadsfritt.

Senast uppdaterad: 22 mars, 2023

”Vi ser att barnen blir mer ”försiktiga” och respektfulla kring de ”små” djuren. Till exempel när de byggt insekts- restaurang att de spar bitar från sin frukt för att lägga i ”restaurangen” långt efter att projektet avslutats – och då pratar jag om våra yngsta!” Madelene, verksamhetschef Förskolan Kulskolan