Anpassat till läroplanen

REDE är anpassat till läroplanen och de mål som förskolan och skolan arbetar med.

Övningarna är anpassade för att passa in i undervisningens dagliga arbete och bli en naturlig del i ett flertal olika ämnen. Övningarna kan på så sätt hjälpa dig som pedagog att ta upp utvecklande frågor och diskussioner, samt stimulera barnen till en fortsatt tankeprocess och förbättrad förmåga till medkänsla.

Detta sker bland annat genom att övningarna låter barn använda en stor del av sin förmåga, men utifrån sina egna individuella förutsättningar. Barnen tränar också sin kommunikation, både genom verbalt språk och kroppsspråk. Utöver detta tränas de även i att ta ansvar, både för sig själva och för den gemensamma välfärden kring människor, djur och natur.

De principer REDE-materialet främst utgår ifrån är att förankra de grundläggande värden vårt samhälle vilar på, främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, fostra individer till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande samt se till den enskildes välbefinnande och utveckling.

Senast uppdaterad: 22 november, 2017