Vad, hur och varför?

Vad är REDE?
REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati och respekt för djur och för sina medmänniskor.  Materialet riktar sig lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE). Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur.  REDE-materialet är ett långsiktigt djurskyddsarbete som har används flitigt av lärare och pedagoger runt om i Sverige sedan 2007.

Hur används REDE?
Genom lärarledda övningar som berör olika lärstilar får barn träna sig i att sätta sig in i andras situation och se ur andras (djurs) perspektiv. Vissa barn lär sig bäst genom att lyssna och titta på bilder. Medan andra gärna vill pyssla och använda kroppen. Ett annat effektivt sätt för många att förstå är genom dramaturgiska övningar. Barnen får i varje REDE-övning träna sig i att reflektera, tänka och uttrycka sig kring livsfrågor och att ta ställning.  Vissa övningar görs vid ett tillfälle medan andra kan vara längre projekt.

Varför behövs REDE?
Många studier bekräftar att förmåga till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa.  Även om förmågan till empati till viss del är medfödd och från början en automatisk reaktion, behöver den tränas och stimuleras för att utvecklas. De flesta barn har en naturlig fascination för djur och eftersom övningarna är djurinriktade, är de därför lätta att ta till sig. Syftet är att barnen lägger grund för en djur- natur och människosyn som bottnar i välvilja, kunskap och respekt.

Ladda ner en informationsbroschyr!

Senast uppdaterad: 9 augusti, 2022

”Jag har arbetat med REDE under två terminer nu, och kommer även att fortsätta! Hur bra och lärorikt som helst!”

/Elin
förskollärare Almersta Villan Halstavik

”Rede är ett fantastiskt och väl genomarbetat material som hjälper mig att på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt ge de yngre barnen en bra start i livet när det gäller empati, respekt och etik kring våra djur i djurparken men även alla tama och vilda djur från minsta lilla insekt till de stora elefanterna på savannen!”

/Maria Montelius
Zoolärare på Parken Zoo, Eskilstuna

 

Finansiering

REDE är ett långsiktigt djurskyddsarbete som finansieras av Djurvännernas förening i Stockholm och Djurskyddet Sverige.