Ny användare? Börja med att registrera dig!

För att få tillgång till materialet behöver du först registrera dig. Att registrera sig innebär att du får fri access till nedladdning av samtliga övningar kostnadsfritt. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och delas aldrig med annan part. Ladda om sidan efter att du registrerat dig innan du loggar in!

Senast uppdaterad: 8 maj, 2024

Hur kan materialet vara kostnadsfritt?

REDE är ett långsiktigt djurskyddsarbete som finansieras av Djurvännernas Förening i Stockholm och Djurskyddet Sverige.

”Jag har arbetat med REDE under två terminer nu, och kommer även fortsätta! Hur bra och lärorikt som helst!” Elin, förskollärare Almersta Villan Halstavik