Andra föreläsningar

Empati hos djur och människa
En föreläsning om empatisk utveckling och hur den påverkar våra interaktioner med andra arter. Om att förstå andra djurs behov och beteenden och hur man kan föreställa sig djurets upplevelse. Djurs känslor och förmänskligande. Vi går igenom vad man vet idag om både människor och andra djurs förmåga till empati och hur den formas.

Föreläsningen kan ges med fokus på barns utveckling, lämplig för pedagoger och andra som möter barn i sitt arbete, eller med fokus på djurverksamhet.

Föreläsare: Therese Lilliesköld


Barn och djur
En föreläsning om vilken roll djur spelar i barns liv och vad forskning idag visar om hur det påverkar barnens utveckling. Under föreläsningen tas bland annat upp hur barn knyter an till djur, vilka effekter det ger och hur barns olika livssituationer kan forma deras sätt att interagera med djur

Föreläsare: Therese Lilliesköld


REDE – ett mycket angeläget område
I denna föreläsning berättar REDE:s skapare Kerstin Malm om hur idén till REDE uppstod. Hon beskriver tankar och teorier bakom värdegrundsmaterialet. Allt från empatiutveckling hos barn, samhällets djursyn och olika forskares perspektiv på empati och barn. Det är inte bara ett mycket angeläget område, det är också otroligt spännande. Människor runt om i världen skriver betydelsefulla arbeten som aldrig får den spridning som skulle behövas.

Föreläsare: Kerstin Malm


Hunden och människan i ett REDE-perspektiv
Utifrån sitt eget specialområde, hunden och människan, berättar Kerstin Malm om betydelsen av empati i en av våra närmaste relationer. Hon förklarar varför hon menar att vi behöver ett helt nytt synsätt i vår samvaro med hunden. Vår gemenskap har alltför länge byggts på ett ensidigt utnyttjande och inte alls på de tankar som finns i REDE om empati och respekt. Eftersom många människor står så känslomässigt nära hunden är just den relationen lämplig för att starta en förändring i hur vi människor behandlar andra djurarter på den här planeten.

Föreläsare: Kerstin Malm


För datum och prisförfrågan, mejla rede@djurskyddet.se eller ring Helena Risinger 08 – 688 28 38

Senast uppdaterad: 1 december, 2017