Studier och rapporter

Djur på schemat – en enkät till biologilärare i grundskolan

Andrea Swahn (2020)

Självständigt arbete i biologi från SLU.

Ladda ned pdf

Effekterna av mer utbildning om djur i grundskolan

Hugo Bergengrip (2021)

Studentuppsats från Etologi och djurskyddsprogrammet, självständigt arbete i biologi.

Ladda ned pdf

Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter
Caroline Sundquist (2015)
Lantbruksuniversitet i Skara

En studentuppsats från Etologi och djurskyddsprogrammet, självständigt arbete i biologi.

Ladda ner pdf


Mini-REDEs empatiutvecklande effekt på barn i förskolan
Agneta Simeonsdotter Svensson (2012)
Göteborgs Universitet

Studie av Agneta Simeonsdotter Svensson, universitetslektor på instutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet om Mini-REDEs effekt på barn i förskoleåldern.

Ladda ner pdf


Träning ger empatiska pojkar: effekter av REDE-projektet Malin Angantyr & Jakob Eklund (2009.)
Mälardalens Högskola

Utvärdering av REDE-materialet. Av beteendevetaren Malin Angantyr och Jakob Eklund, filosofie doktor i psykologi.

Ladda ner pdf


Svensk empatiforskning
Kerstin Malm [1] (2012)

Kerstin Malm är filosofie doktor i etologi och en av skaparna bakom REDE- och Mini-REDE-övningarna. Hon håller föreläsningar med fokus på relationen mellan djur och människa och har utöver detta skrivit ett antal böcker i ämnet. Denna text är en kortare genomgång av den svenska empatiforskning REDE- och Mini-REDE-övningarna vilar på.

Ladda ner pdf


Teorier bakom REDE
Kerstin Malm [2] (2012)

Kerstin Malm är filosofie doktor i etologi och en av skaparna bakom REDE-övningarna. Hon håller föreläsningar med fokus på relationen mellan djur och människa och har utöver detta skrivit ett antal böcker i ämnet. Denna text innehåller de tankar och teorier hon använt som grund för REDE-övningarna.

Ladda ner pdf


Manimalisrapporten (2009)
Manimalis är en ideell organisation som syftar till att stärka medvetenheten om sällskapsdjurs positiva effekter på människan. Manimalisrapporten 2009 redogör bland annat för gjord, pågående och framtida forskning i Norden kring sällskapsdjurs positiva påverkan på människan.

Länk


Djur i vården
Ingemar Norling (2002)
Sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Docent Ingemar Norling ger i Djur i vården en forskningsöversikt över sällskapsdjurens påverkan på äldres livsstil och hälsa. Även sällskapsdjurens påverkan på yngre berörs, dock i mindre utsträckning.

Länk


Värdegrundsmaterialet REDE –
påverkar det barns empatiska förmåga?
Miranda Hedbring (2011) Umeå Universitet

Några lärare och pedagoger som använder materialet ger
sin syn.

Ladda ner pdf


Förskoleverksamhet med djur – en studie av hur pedagoger anser att förskolebarn kan påverkas av interaktion med djur.
Emma Jonsson & Josefine Larsson (2018) Uppsala Universitet

Denna studie behandlar vad pedagoger anser påverkar barn av interaktion mellan barn och djur i förskolan.

Ladda ner pdf

Senast uppdaterad: 22 mars, 2023