Fackböcker

Varför jag känner som du känner – Intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna
Joachim Bauer (2007.)
Stockholm: Natur & Kultur

Joachim Bauer arbetar som psykiatriker och är medicine doktor i neurologi. I Varför jag känner som du känner– Intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna redogör han för vad som händer i hjärnan vid möten mellan människor med utgångspunkt i spegelneuronerna. Man får lära sig att det är spegelneuronerna som gör att gäspningar smittar, att de är grunden för empati och emotionell intelligens, att de gör det möjligt att intuitivt känna på sig något samt mycket mycket mer.

Bildresultat för Varför jag känner som du känner


Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd
Barbro Beck-Friis, Anna Beck-Friis, Peter Strang (2007.)
Gothia förlag
Författarna har tillsammans erfarenhet som läkare, veterinär och djurägare. Boken Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd berör husdjurs roll för människan ur flera aspekter, till exempel som terapeuter och tröstare inom cancervården eller glädjespridare på äldreboenden. Boken är baserad både på forskning och fallbeskrivningar ur verkligheten.

 Hundens betydelse i vården : erfarenheter och praktiska råd (häftad)

Känslans intelligens
Daniel Goleman (1995.)
Förlag: Wahlström & Widstrand

Daniel Goleman är vetenskapsjournalist och doktor i psykologi. Känslans intelligens tar upp forskningsrön kring känslolivet, med utgångspunkt i vikten av känslomässig begåvning. Boken behandlar allt från hjärnans neurologi till empati och ledarskap.

 Bildresultat för känslans intelligens

Empathy and Moral Development. Implications for Caring and Justice
Martin L Hoffman (2001.)
Cambridge University Press

Martin Hoffman är professor i psykologi vid New York University och en av empatins förgrundsgestalter. I Empathy and Moral Development ger han en beskrivning av hur empati utvecklas under uppväxten, men bokens tyngdpunkt ligger i att redogöra för empatins betydelse för moral och rättvisetänkande i samhället. Boken ger en bred förståelse för hur omsorg och empatisk förmåga ligger bakom allt från ett välutvecklat sinne för vad som är rätt och fel i samvaro med andra till ilska över orättvisor. Genom empati kan vi med andra ord bli mindre partiska och därmed få ett bättre rättsväsen. Men inte bara det, enligt boken är empati en förutsättning för människans fortlevnad.

Bildresultat för Empathy and Moral Development. Implications for Caring and Justice

Empati – att förstå andra människors känslor
Ulla Holm (2001.)
Stockholm: Natur & Kultur

Ulla Holm är psykolog och psykoterapeut. Empati – att förstå andra människors känslor rör sig kring begreppen empati och professionell hållning och vänder sig främst till personer som i sin yrkesroll har ett professionellt ansvar i kontakt med andra människor. Exempel på en sådan relation är lärare-elev.

Bildresultat för Empati – att förstå andra människors känslor

Små barns etik
Johansson, Eva. (2001.)
Förlag: Liber

Eva Johansson är professor vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik, och har lång yrkeserfarenhet av arbete inom barnomsorgen. Små barns etik bygger på en studie av nitton barn i en småbarnsgrupp och belyser vikten av att vi utgår från barns perspektiv för att kunna bemöta dem på rätt sätt. Boken tar bland annat upp att det är under förskoleåren barns identitet och självkänsla grundläggs, och vikten av att barn då förvärvar öppenhet och respekt för andras perspektiv och levnadssätt. I anslutning till detta tar boken även upp ämnen som till exempel solidaritet, rättvisa, moral och konfliktlösning.

Bildresultat för små barns etik


Why the wild things are
Gail F Melson (2001.)
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.

Gail Melson är professor emerita vid Purdue University (Dept of Human Development and Family Studies) där hon bland annat forskat runt barns relationer till både djur och människor. I Why the wild things arebeskriver hon vilken central betydelse samspel och närhet mellan ett barn och ett djur kan ha för barns utveckling av ansvar, emotionell intelligens och en djupare förståelse av livets villkor. Boken lyfter i sammanhanget fram hur underligt det är att det dröjt så länge innan forskarna insett detta. Vad som också berörs i boken är vikten av att se djur som de levande varelser de är och inte som objekt, samt att vuxnas ibland ambivalenta syn på, och behandling av, djur kan hindra djurs goda effekt på barn. Både barn och djur måste omfattas av omsorg och empati för att vi ska få ett mindre våldsamt samhälle.

Bildresultat för Why the wild things are gail


The Significance of Children and Animals – Social Development and Our Connections to Other Species

Gene Myers (2007.)
Purdue University Press

Gene Myers är professor vid Washington University (Dept of Environmental Studies) och arbetar med människans utveckling och samspel med sin omvärld. The Significance of Children and Animalsbygger på hans egna studier och sätter in människan, och då främst barnet, i ett stort perspektiv. Boken beskriver att när barn växer upp i respektfull närhet med djur och natur öppnas möjligheter som behövs för att bli en hel människa, och först då kan vi förstå människans villkor, få en sann inlevelse med andra varelser och känna trygghet. Djur är mycket viktiga i barns liv och det är hur vuxna handskas med detta faktum som avgör om det leder till en positiv påverkan på barns utveckling. Boken lyfter fram vikten av att i stället för att se vad som skiljer människan från djuren, behöver vi ta till oss vad vi har gemensamt.

 Bildresultat för The Significance of Children and Animals - Social Development and Our Connections to Other Species.

In the company of animals: a study of human-animal relationships
James A Serpell (1996.)
Cambridge University Press

James Serpell är professor vid University of Pennsylvania (School of Veterinary Medicine) och forskar inom ämnena djurs beteende och etiska frågor runt människans förhållande till djuren. In the company of animals belyser människans relation till djuren på ett ganska ovanligt och kontroversiellt sätt genom att visa på att i och med att vi behandlar olika djurarter olika, sätter vi oss i ett enormt etiskt dilemma. Vissa djur äter och förbrukar vi, andra har vi känslomässiga relationer till och ytterligare andra placerar vi i en särskild skyddad kategori. Boken tar också upp att då barn ofta har lättare att identifiera sig med djurs känslor och behov kan denna skiljelinje mellan djur och människor framstå som falsk och besynnerlig.

Bildresultat för In the company of animals: a study of human-animal relationships


Närhetens hormon – oxytocinets roll i relationer
Kerstin Moberg Uvnäs (2009.)
Förlag: Natur & Kultur

Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor i fysiologi. Hon har sedan 80-talet fördjupat sig i oxytocinsystemet, vilket bland annat ger oss välbefinnande, lung och tillit och aktiveras av närhet och trygghet.  Närhetens hormon – oxytocinets roll i relationer ger en omfattande inblick i oxytocinets påverkan på människan, både fysiologiskt och socialt.

Bildresultat för Närhetens hormon – oxytocinets roll i relationer

Empati genom lek och språk
Öhman, Margareta. (2003.)
Förlag: Liber

Margareta Öhman är barnpsykolog och familjeterapeut med stor erfarenhet av arbete i förskola och skola. Empati genom lek och språktar upp olika angreppssätt för stimulans till utveckling av barns empatiska förmåga. Boken vänder sig främst till pedagoger, men bör ha något att tillföra de flesta i barns närhet.

Bildresultat för Empati genom lek och språk


Tipsa oss!

Vi är alltid intresserade av ny litteratur som går i REDEs anda! Så tipsa oss gärna om nya böcker rede@djurskyddet.se

Senast uppdaterad: 29 januari, 2018