Fackböcker


Why the wild things are
Gail F Melson (2001)
Harvard University Press

Gail Melson är professor emerita vid Purdue University (Dept of Human Development and Family Studies) där hon bland annat forskat runt barns relationer till både djur och människor. I Why the wild things arebeskriver hon vilken central betydelse samspel och närhet mellan ett barn och ett djur kan ha för barns utveckling av ansvar, emotionell intelligens och en djupare förståelse av livets villkor. Boken lyfter i sammanhanget fram hur underligt det är att det dröjt så länge innan forskarna insett detta. Vad som också berörs i boken är vikten av att se djur som de levande varelser de är och inte som objekt, samt att vuxnas ibland ambivalenta syn på, och behandling av, djur kan hindra djurs goda effekt på barn. Både barn och djur måste omfattas av omsorg och empati för att vi ska få ett mindre våldsamt samhälle.

Bildresultat för Why the wild things are gail


The Significance of Children and Animals – Social Development and Our Connections to Other Species
Gene Myers (2007)
Purdue University Press

Gene Myers är professor vid Washington University (Dept of Environmental Studies) och arbetar med människans utveckling och samspel med sin omvärld. The Significance of Children and Animalsbygger på hans egna studier och sätter in människan, och då främst barnet, i ett stort perspektiv. Boken beskriver att när barn växer upp i respektfull närhet med djur och natur öppnas möjligheter som behövs för att bli en hel människa, och först då kan vi förstå människans villkor, få en sann inlevelse med andra varelser och känna trygghet. Djur är mycket viktiga i barns liv och det är hur vuxna handskas med detta faktum som avgör om det leder till en positiv påverkan på barns utveckling. Boken lyfter fram vikten av att i stället för att se vad som skiljer människan från djuren, behöver vi ta till oss vad vi har gemensamt.


Our symphony with animals – on health, empathy, and our shared destinies
Aysha Akhtar (2019)
Pagasus Books

Författaren beskriver vad vi idag vet om hur kontakt med djur kan öka människans välmående. Hon blandar forskning från skilda fält, så som etik, psykologi och djurs beteenden med sin personliga livsberättelse. Aysha blev som barn sexuellt utnyttjad av en släkting och tillskriver sin överlevnad hunden Sylvester, som också han upplevt svår behandling och vanvård.

Djurens språk – det hemliga samtalet i naturens värld
Eva Meijer (2020)
Weyler

Eva Meijer är filosof och beskriver i denna bok på ett lättillgängligt sätt de olika sätt som djur kommunicerar på. Hon lyckas fånga den rikedom som finns i naturen och väcker frågor om vad vi som människor kan lära oss av djuren. Boken är mycket hyllad och kan bidra med rik inspiration för att skapa samtal om djur och människa med barn.

Not without my pet
Andrew M. Campbell (2021)
Freiling publishing

Andrew Campbell forskar om sambandet som finns mellan att barn och familjedjur utsätts för våld inom familjen. Han har därtill personlig erfarenhet av hur relationen till sin barndoms hund hjälpte honom att klara av den misshandel han själv utsattes för. I sin bok beskriver han den roll som djur kan spela för utsatta barn och hur vi kan, och måste, hjälpa dem tillsammans.

Hundstund
Kerstin Uvnäs Moberg (2022)
Natur och kultur

Författaren är läkare och auktoritet på oxytocin, det så kallade lugn och ro-hormonet. Här beskriver hon hur hundar och människor påverkar varandras nivåer av detta hormon samt vilken roll det spelar för vår relation och mående.

How animals affect us
Redaktörer: Peggy McCardle, Sandra McCune, James A. Griffin och Valerie Maholmes (2011)
American Psychological association

Gedigen bok för den som vill gå på djupet i barn och djurs relation. Ett flertal olika författare beskriver hur barn tänker kring djur, hur djurterapi fungerar och de olika aspekter av barns hälsa som påverkas av interaktioner med djur.

Animals in schools – Processes and strategies in human-animal education
Helena Pedersen (2010)
Purdue University Press

Helena Pedersen har i sin forskning undersökt hur undervisning om djur förs ut till barn och hur skolor handskas med etiska frågeställningar kring behandlingen av djur. Här beskrivs hennes slutsatser tillsammans med diskussioner om hur barn skolas in i normer kring relationen människa-djur och vad detta kan innebära för barn och ungas utveckling.

Bokhunden – och en och annan läshund
Redaktör Helene Ehriander (2016)
BTJ Förlag

Bokhunden var ett projekt finansierat av Arvsfonden, med syfte att etablera användningen av hundar som medhjälpare för barn med svårigheter att lära sig läsa. Här beskrivs på vilka sätt hunden kan underlätta och vara ett stöd för pedagogen som arbetar med barn med läs-och skrivsvårigheter. Även litteraturens roll för barn har en stor del av boken. Hundens egen upplevelse fokuseras det dock inte på, då detta är något man har börjat undersöka först på senare år.

Katt och människa emellan
Therese Lilliesköld (2019)
Pug Förlag

I denna personliga faktabok berättas det om katten som empatisk varelse och den roll som detta djur kan spela, inte minst för barn när de mår dåligt.

 

 

 

 

Tipsa oss!

Vi är alltid intresserade av ny litteratur som går i REDEs anda! Så tipsa oss gärna om nya böcker rede@djurskyddet.se

Senast uppdaterad: 22 mars, 2023