November – Hur känner djuret – hur känner jag?

Den bildbaserade Mini-REDE-övningen 8 ”Hur känner djuret – hur känner jag” bygger på det goda samtalet och närheten till de yngsta barnen genom att de sitter i knäet och ni tillsammans tittar på bilder. Genom att prata med barnet, fråga och hela tiden relatera till hur barnet själv känner sig i motsvarande situation, kan vi öka förståelsen för att andra har liknande känslor och behov som barnet själv.

Ladda ner övningen