September – Dockteater

I Mini-REDE-övning 12 Dockteater, får barnen se en dockteater på film, spela teater, samtala och reflektera lära sig att se och uppleva saker och känslor ur olika perspektiv. Barnen får också fördjupade kunskaper i ansvarstagande. Barnen är delaktiga i hela övningen: de leker, pratar, samtalar, funderar, spelar teater och ställer frågor. Syftet med övningen är att barnen ska träna sin empatiska förmåga, samt låta sin empati även omfatta djur. (Rek. ålder 3-6 år) Filmen som hör till får endast användas i samband med övningen och får ej spridas. Den kan ses härifrån: https://vimeo.com/315462172 med lösenordet ”rederede” Materialet får ej användas i kommersiellt syfte utan särskilt avtal.

Ladda ner övningen