Augusti – Hjälp djuren – håll rent i naturen

I REDE-övning 11 ”Hjälp djuren – håll rent i naturen” får barnen lära sig att djur kan skadas av skräp som slängs i naturen och att vi som människor bär ansvar för att inte skräpa ner. Genom aktiviteterna ”Skräpserien Pelle Papp”, ”Skräpsamlarpromenad” och ”Skräpspanarna” får barnen möjlighet att tänka till angående nedskräpning och vad det innebär för djuren och naturen. Som utvärdering får klassen göra ett skräpkollage.

Ladda ner övningen