April – Familjen Koltrast

Nu är det vår och ett tydligt tecken på det är Koltrastarna som börjar flytta tillbaka!

Följ med Familjen Koltrast från ägg till att bli flygfärdiga. I den här övningen får barnen skapa egna koltrastungar och får följa dem när de lära sig flyga och hitta mat. Barnen får sen reflektera över sin egen situation; vem tar hand om mig? Är det någon som ser till att jag får mat? Hur skulle det vara att behöva flytta hemifrån efter bara två veckor?

Logga in och välj Mini-REDE övning 1.

Såhär kan det se ut när Ellen Modin – pedagog på familjedaghemmet Kakmonstren jobbar med övningen Familjen Koltrast

 

Maj – Djurungar1 maj, 2022 Mars – Friheter och rättigheter1 mars, 2022 Februari – Ensam1 februari, 2022 Januari – Känslor1 januari, 2022 Ny tygpåse och t-shirt30 november, 2020