Här får förskolebarn en ökad förståelse för djur

Det blir allt fler aktörer med visningsdjur som inför REDE i sin verksamhet. Parken Zoo i Eskilstuna är en av dem. Med utbildningsprogrammet Eco kids vill de ge barnen redan i tidig en bra relation till djur och natur.

Djurparkerna har ett viktigt uppdrag i att bevara utrotningshotade arter och skapa medvetenhet kring djurs olika situationer i världen. Med utbildningsprogrammet Eco kids vill Parken Zoo ge barnen ett respektfullt förhållningssätt till djur och natur redan i tidig ålder. Eco kids är anpassat efter läroplanen och är särskilt utformat för förskoleklasser.

Hela Parken Zoo är klassrummet och barnen får lära om alltifrån småkryp till stora kattdjur och svingande apor. Som en del av programmet ingår att arbeta med empatiutvecklande övningar hämtade ur REDE-materialet. Parken Zoo samarbetar med nyöppnade Gredby förskola, som en gång i månaden under ett helt läsår kommer att besöka parken för att få en kontinuitet i lärandet. Bland annat såhär skriver de på sin hemsida:

”Under vår första lektion började vi med de allra mest grundläggande, nämligen att skapa respekt för djur och natur och utveckla barnens empatiska förmåga och förståelse för djurens känslor. Vi såg en stor skillnad på barnens förståelse redan efter första lektionen”.


REDE i din verksamhet
Skulle du vilja använda REDE i din verksamhet? Tanken med REDE är att materialet ska vara gratis och tillgängligt för alla. Men om du vill använda det i kommersiellt syfte, det vill säga tjäna pengar på REDE, behöver du upprätta ett särskilt avtal med oss, läs mer här!